Projektová kancelář JK ATELIER, s. r. o. zpracovává kompletní projektovou dokumentaci stavby.        
 ● od úrovně architektonických studií
 ● přes projekt pro stavební povolení
 ● až po realizační projekty,
 ● dále zajišťujeme kompletní související inženýrské činnosti,
 ● zpracováváme návrhy a projektové dokumentace interiérů,
 ● v průběhu vlastních stavebních prací vykonáme autorský a technický dozor,
 ● po ukončení stavby zhotovujeme dokumentaci skutečného provedení stavby.
Pracujeme v programech AUTOCAD, ARCHICAD a MICROSTATION.